Thiết bị báo quá tải Palang cầu trục được lắp cho palang, cầu trục, khi tải trọng vượt quá tải trọng cho phép thiết bị sẽ hiển thị số kg đang được tải và sẽ báo hiệu bằng tiếng kêu, đèn nhấp nháy. Và khi quá tải thiết bị sẽ không thể tải nâng lên được mà chỉ hạ được xuống.

Công ty TNHH MTT Hàn Quốc Thiết bị báo quá tải Palang cầu trục
Thiết bị báo quá tải cầu trục
Công ty TNHH MTT Hàn Quốc Thiết bị báo quá tải Palang cầu trục
Thiết bị báo quá tải cầu trục
  Thiết bị báo quá tải sử dụng cho các loại cầu trục dầm đơn, palang điện tải trọng nâng từ 1 tấn đến 30 tấn.
  Khi trọng lượng cẩu đạt đến 90% trọng lượng định mức cảnh báo quá tải sẽ phát ra âm thanh liên tục cảnh báo trọng lượng vật nặng.
Công ty TNHH MTT Hàn Quốc Thiết bị báo quá tải Palang cầu trục
Thiết bị bảo vệ chống quá tải Palang cầu trục

  Cảnh báo trọng lượng định mức: Khi trọng lượng cẩu đạt 100% trọng lượng định mức sẽ lại phát ra âm thanh liên tục cảnh báo trọng lượng vật nặng.

Công ty TNHH MTT Hàn Quốc Thiết bị báo quá tải Palang cầu trục
Thiết bị báo quá tải cầu trục
Công ty TNHH MTT Hàn Quốc Thiết bị báo quá tải Palang cầu trục
Thiết bị báo quá tải cầu trục
Công ty TNHH MTT Hàn Quốc Thiết bị báo quá tải Palang cầu trục
Thiết bị báo quá tải cầu trục
Công ty TNHH MTT Hàn Quốc Thiết bị báo quá tải Palang cầu trục
Thiết bị báo quá tải cầu trục
Công ty TNHH MTT Hàn Quốc Thiết bị báo quá tải Palang cầu trục
Thiết bị báo quá tải cầu trục
Công ty TNHH MTT Hàn Quốc Thiết bị báo quá tải Palang cầu trục
Thiết bị báo quá tải palang cầu trục
Công ty TNHH MTT Hàn Quốc Thiết bị báo quá tải Palang cầu trục
Thiết bị báo quá tải cầu trục
Công ty TNHH MTT Hàn Quốc Thiết bị báo quá tải Palang cầu trục
Thiết bị báo quá tải cầu trục
Công ty TNHH MTT Hàn Quốc Thiết bị báo quá tải Palang cầu trục
Thiết bị báo quá tải cầu trục
Công ty TNHH MTT Hàn Quốc Thiết bị báo quá tải Palang cầu trục
Bộ báo quá tải cầu trục
Công ty TNHH MTT Hàn Quốc Thiết bị báo quá tải Palang cầu trục
Thiết bị báo quá tải cầu trục
Công ty TNHH MTT Hàn Quốc Thiết bị báo quá tải Palang cầu trục
Thiết bị báo quá tải cầu trục
Công ty TNHH MTT Hàn Quốc Thiết bị báo quá tải Palang cầu trục
Thiết bị báo quá tải cầu trục

  Cảnh báo gấp: Khi trọng lượng cẩu đạt đến 105% trọng lượng định mức sẽ phát ra âm thanh cảnh báo liên tục, chậm 2s sẽ tự động ngắt nguồn điện đồng thời hiển thị trọng lượng vật nặng.
  Cường độ tĩnh của thiết bị cảm biến gấp 1.5 lần tải trọng định mức.
  Nguyên lí làm việc.
Thiết bị báo quá tải tời điện cầu trục do 2 bộ phận chính tạo thành: thiết bị cảm biến và thiết bị điều khiển. Khi cầu trục cẩu vật nặng, trọng lượng thêm tải đến thiết bị cảm biến, thiết bị cảm biến chuyển đổi tín hiệu thành dạng chữ số, tính toán để đưa ra mức cảnh báo để thiết bị điều khiển thực hiện các chức năng cần thiết.

Xem thêm sản phẩm >>> Tại đây <<<

Hits: 271