Ray điện Hàn Quốc Heavy bar chịu nhiệt có xuất xứ Hàn Quốc

Ray điện an toàn 500A - 1800A - Heavy bar

Tên sản phẩm: Ray điện Heavy-Bar.
Mã số sản phẩm: MS-NHB-300A/ MS-NHB-500A.
Chiều dài: 3 mét/ 6 mét.
Dòng điện cho phép: 300A∼500A/ 800A∼1000A/ 1200A∼1800A
Chất liệu: đồng, nhôm

  Ray điện an toàn 500A – 1800A có các phụ kiện đi kèm như: nắp chụp nối ray điện, chụp nối ray, đầu nối nguồn, kẹp ray điện C, giá đỡ ray điện cầu trục, nối ray điện Hàn Quốc, chổi quét điện cầu trục , carbon, căng ray điện.

Dưới đây là thông tin sản phẩm Ray điện an toàn 500A – 1800A

Công ty TNHH MTT Hàn Quốc Ray điện an toàn 500A - 1800A - Heavy bar
Ray điện an toàn 1p cầu trục
Công ty TNHH MTT Hàn Quốc Ray điện an toàn 500A - 1800A - Heavy bar
Ray điện an toàn 1p cầu trục
Công ty TNHH MTT Hàn Quốc Ray điện an toàn 500A - 1800A - Heavy bar
Ray điện an toàn 1p cầu trục
Công ty TNHH MTT Hàn Quốc Ray điện an toàn 500A - 1800A - Heavy bar
Ray điện an toàn 1p cầu trục
Công ty TNHH MTT Hàn Quốc Ray điện an toàn 500A - 1800A - Heavy bar
Ray điện an toàn 1p cầu trục
Công ty TNHH MTT Hàn Quốc Ray điện an toàn 500A - 1800A - Heavy bar
Ray điện an toàn 1p 500a cầu trục
Công ty TNHH MTT Hàn Quốc Ray điện an toàn 500A - 1800A - Heavy bar
Ray điện an toàn 1p 1200a 1800a cầu trục
Công ty TNHH MTT Hàn Quốc Ray điện an toàn 500A - 1800A - Heavy bar
Ray điện an toàn 1p 800a 1000a cầu trục
Công ty TNHH MTT Hàn Quốc Ray điện an toàn 500A - 1800A - Heavy bar
Ray điện an toàn 1p 1200a 1800a cầu trục
Công ty TNHH MTT Hàn Quốc Ray điện an toàn 500A - 1800A - Heavy bar
Ray điện an toàn 1p 1200a 1800a cầu trục
Công ty TNHH MTT Hàn Quốc Ray điện an toàn 500A - 1800A - Heavy bar
Ray điện an toàn 1p 1200a 1800a cầu trục

   Công ty TNHH MTT Hàn Quốc chuyên cung cấp các loại thiết bị cầu trục (thiết bị nâng hạ) khác như: ray điện an toàn, ray điện an toàn cầu trục.
Hệ thống ray điện an toàn, hệ thống ray điện cầu trục 1P, 3P, 4P, ray điện an toàn dọc cầu trục, chổi tiếp điện, chổi tiếp điện cầu trục.
Chổi quét điện cầu trục, chổi tiếp điện cầu trục 1P, 3P, 4P, hộp nối ray điện an toàn, hộp nối ray điện an toàn cầu trục.
Hộp nối ray điện an toàn các loại, kẹp ray điện an toàn, kẹp ray điện an toàn 1P, 3P, 4P, căng ray điện an toàn, căng ray điện an toàn cầu trục, máng C,
Máng C cầu trục, nối ray C cầu trục, hệ thống điện trượt ray C cầu trục, máng C treo cáp cầu trục, hệ thống máng C treo cáp cầu trục, dây cáp điện dẹp, cáp dẹp cấp điện cầu trục
Dây cáp dẹp các loại cho cầu trục, cáp dẹp máng ray C cầu trục, các loại cáp dẹp cầu trục, dây cáp điện dẹp cho ray C cầu trục, cáp điên dẹp cho ray C cầu trục.
Palang Hyundai, palang cáp điện dòng thấp, motor dầm biên các loại.

Hits: 194