Kẹp cố định cáp ray C cầu trục

Kẹp cố định cáp ray C cầu trục

Kẹp cố định ray C cầu trục được gia công từ sắt tráng kẽm và được lắp đặt ở cuối hệ điện ray C.

  Kẹp cố định cáp ray C cầu trục hay còn gọi là chốt đầu cáp có tác dụng kẹp cố định ở đầu cuối của hệ ray C để dây cáp dẹt đứng yên, cố định một chỗ không bị chạy tới, chạy lui. Kẹp cuối máng C cầu trục chỉ được lắp 1 con ở phần cuối của máng C, hay ngược lại với kẹp cuối ray C cầu trục là con dẫn đầu của ray C cầu trục.

Công ty TNHH MTT Hàn Quốc Kẹp cố định cáp ray C cầu trục
Kẹp cố định cáp máng C cầu trục
Công ty TNHH MTT Hàn Quốc Kẹp cố định cáp ray C cầu trục
Kẹp cố định cáp máng C cầu trục
Công ty TNHH MTT Hàn Quốc Kẹp cố định cáp ray C cầu trục
Kẹp cố định cáp máng C cầu trục

  Kẹp cố định cáp máng C cầu trục được gia công từ sắt tráng kẽm và được lắp đặt ở cuối hệ điện máng C. Kẹp cố định cáp máng C cầu trục có xuất xứ Hàn Quốc.

Công ty TNHH MTT Hàn Quốc Kẹp cố định cáp ray C cầu trục
Kẹp cố định cáp máng C cầu trục
Công ty TNHH MTT Hàn Quốc Kẹp cố định cáp ray C cầu trục
Kẹp cố định cáp máng C cầu trục
Công ty TNHH MTT Hàn Quốc Kẹp cố định cáp ray C cầu trục
Kẹp cố định cáp máng C cầu trục
Công ty TNHH MTT Hàn Quốc Kẹp cố định cáp ray C cầu trục
Kẹp cố định cáp máng C cầu trục
Công ty TNHH MTT Hàn Quốc Kẹp cố định cáp ray C cầu trục
Kẹp cố định cáp máng C cầu trục
Công ty TNHH MTT Hàn Quốc Kẹp cố định cáp ray C cầu trục
Kẹp cố định cáp máng C cầu trục
Công ty TNHH MTT Hàn Quốc Kẹp cố định cáp ray C cầu trục
Kẹp cố định cáp máng C cầu trục
Công ty TNHH MTT Hàn Quốc Kẹp cố định cáp ray C cầu trục
Kẹp cố định cáp máng C
Công ty TNHH MTT Hàn Quốc Kẹp cố định cáp ray C cầu trục
Kẹp cố định cáp máng C

  Xem thêm sản phẩm >>> Bấm tại đây <<<

 Công ty TNHH MTT Hàn Quốc còn có cung cấp các loại thiết bị cầu trục (thiết bị nâng hạ) khác như: ray điện an toàn, phụ kiện máng C cầu trục. kẹp cố định cáp máng C, Hệ thống ray điện an toàn, hệ thống ray điện an toàn 1P, 3P, 4P, ray điện an toàn dọc cầu trục, chổi tiếp điện, chổi tiếp điện cầu trục.
Tay lấy điện cầu trục, tay lấy điện cầu trục các loại, chổi tiếp điện cầu trục các loại, các loại chổi tiếp điện cầu trục, chổi tiếp điện cầu trục 1P, 3P, 4P, hộp nối ray điện an toàn, hộp nối ray điện an toàn cầu trục, ray điện hộp kín 4P LCL, chổi tiếp điện hộp kín 4P 80A, diot sr-60 bokuk.

Hits: 281