Cáp tròn điều khiển 1.5SQx20C cầu trục

Cáp tròn điều khiển 1.5SQx20C cầu trục

Number of Cores: 1.5SQ x 20C
Construction: 59/0.18(No/mm).
Approx. Dia: 1.5mm.
Thickness: 0,7mm.
Wire: 2mm
Approx. Overall Dia: 20.5x25mm)

  Cáp tròn điều khiển 1.5SQx20C cho cầu trục có 2 nhóm chính: cáp điện tròn cung cấp động lực cho palang, cổng trục, cầu trụccáp điện tròn cấp điện cho điều khiển cầu trục. Cáp điện tròn cầu trục có số lượng lõi không giới hạn, phù hợp cho từng nhu cầu sử dụng. Dây cáp điều khiển cầu trục 1.5SQx20C là dây cáp điều khiển cẩu trục được dùng để truyền tín hiệu điều khiển từ tay bấm lên Palang cầu trục.

Công ty TNHH MTT Hàn Quốc Cáp tròn điều khiển 1.5SQx20C cầu trục
Cáp tròn điều khiển cầu trục
Công ty TNHH MTT Hàn Quốc Cáp tròn điều khiển 1.5SQx20C cầu trục
Cáp tròn điều khiển cầu trục

Cấu tạo cáp tròn điều khiển 1.5SQx20C

Loại sản phẩm: Cáp tròn điều khiển cầu trục.
Đường kính: 1.5mm2 x 20 sợi lõi.
Lõi: Đồng chất lượng 100%.
Sợi cáp thép cứng giúp đảm bảo an toàn cho lõi dẫn điện.
Sợi cáp tròn, độ chống chịu xoắn cao, giới hạn chịu xoắn theo tài liệu đính kèm.

Công ty TNHH MTT Hàn Quốc Cáp tròn điều khiển 1.5SQx20C cầu trục
Cáp tròn điều khiển cầu trục
Công ty TNHH MTT Hàn Quốc Cáp tròn điều khiển 1.5SQx20C cầu trục
Cáp tròn điều khiển cầu trục
Công ty TNHH MTT Hàn Quốc Cáp tròn điều khiển 1.5SQx20C cầu trục
Cáp tròn điều khiển cầu trục
Công ty TNHH MTT Hàn Quốc Cáp tròn điều khiển 1.5SQx20C cầu trục
Cáp tròn điều khiển cầu trục
Công ty TNHH MTT Hàn Quốc Cáp tròn điều khiển 1.5SQx20C cầu trục
Cáp tròn điều khiển cầu trục
Công ty TNHH MTT Hàn Quốc Cáp tròn điều khiển 1.5SQx20C cầu trục
Cáp tròn điều khiển cầu trục
Công ty TNHH MTT Hàn Quốc Cáp tròn điều khiển 1.5SQx20C cầu trục
Cáp tròn điều khiển cầu trục
Công ty TNHH MTT Hàn Quốc Cáp tròn điều khiển 1.5SQx20C cầu trục
Cáp tròn điều khiển cầu trục
Công ty TNHH MTT Hàn Quốc Cáp tròn điều khiển 1.5SQx20C cầu trục
Cáp tròn điều khiển cầu trục
Công ty TNHH MTT Hàn Quốc Cáp tròn điều khiển 1.5SQx20C cầu trục
Cáp tròn điều khiển cầu trục

   Ngoài ra, Công ty TNHH MTT Hàn Quốc chuyên cung cấp thiết bị cầu trục (thiết bị nâng hạ) khác như: ray điện an toàn, ray điện an toàn cầu trục. cáp tròn điều khiển 1.5SQx10C cầu trục.
Ray điện cách nhiệt 4P LCL, ray điện hộp vuông MCL, ray điện UCL, ray điện compact bar. Hệ thống ray điện an toàn, hệ thống ray điện an toàn 1P, 3P, 4P, ray điện an toàn dọc cầu trục, chổi tiếp điện, chổi tiếp điện cầu trục, Cáp tròn điều khiển 1.5SQx20C.
Tay lấy điện cầu trục, tay lấy điện cầu trục các loại, chổi tiếp điện cầu trục các loại, các loại chổi tiếp điện cầu trục, chổi tiếp điện cầu trục 1P, 3P, 4P, hộp nối ray điện an toàn, hộp nối ray điện an toàn cầu trục, Hộp nối ray điện an toàn các loại, kẹp ray điện an toàn, kẹp ray điện an toàn các loại, kẹp ray điện an toàn 1P, 3P, 4P, căng ray điện an toàn, căng ray điện an toàn cầu trục, máng C.

Hits: 149